منتشر کننده عطر مینی USB

منتشر کننده عطر مینی USB

L USB مینی عطر منتشر SK023 قدرت: USB Cablel ظرفیت: دکمه 80MLl: لمس controll رطوبت: 10-15ml/hl مواد: ABS + PPSpecificationItem: USB مینی عطر منتشر SK023Dimension: Φ110 * 80mm