التراسونیک خودرو عطر و طعم روغن

التراسونیک خودرو عطر و طعم روغن

دستگاه تخلیه نفتی سونوگرافی با استفاده از نوسانات فرکانس بالا فراصوت برای تمیز کردن آب و اسانس به ذرات فوق العاده ذرات و انتشار مهتاب آب به هوا از طریق دستگاه حرکت هوا، در نتیجه هدف از یکنواخت بهبود هوا است.